Schoonmaakklus?

0487-507101

gewoon schoon

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

0487-507101

derksen schoonmaak

TECH CAMPUS

EINDHOVEN

 

Opleveringsschoonmaak

Nieuwbouw High Tech Campus Research Soliance

Heijmans Utiliteitsbouw

PARC GLORIEUX

VUGHT

 

Opleveringsschoonmaak

32 appartementen

Hazenberg TBI Bouw BV

Nico de Bont

TBI Bouw BV

 

EUROPESE SCHOOL

DEN HAAG

 

Opleveringsschoonmaak

Verbouw Europese school Den Haag

Bouwbedrijf van Deelen

 

 

MOLENZICHT

VALBURG

 

Opleveringsschoonmaak

87 woningen

Plan Molenzicht Valburg

Klok Bouw BV

 

MONTESSORI

NIJMEGEN

 

Opleveringsschoonmaak

Nieuwbouw Montessori College Nijmegen

Giesbers

Wijchen Bouw

IKC DE KUBUS

DRUTEN

 

Gevelonderhoud

SPOM / IKC

De Kubus Druten

 

KLIMTOREN

HOLLAND

 

Gevelreiniging & opleveringsschoonmaak

Evenementen Groep Zoelen

Bouwbedrijf Chr. Van Arnhem & Zn.

STUDENTEN

HUISVESTING EDE

 

Gevelonderhoud

Meer-jarenonderhoud

Giesbers Wijchen Bouw BV/Idealis

 

^ TOP

© All rights reserved • Bureau EM, 2015

diensten

CONTACT

Glasbewassing

Schoonmaakonderhoud

Nieuwbouwreiniging

Eenmalige schoonmaak

Vloeronderhoud

Bouwservice

Gevelreiniging

Calamiteiten

info@derksenschoonmaak.nl

0487-507101

FACTURATIE

Nijverheidsweg 8G

Druten

Derksen Schoonmaak

57860076

KVK-nummer

NL852767651B01

BTW

SCHOONMAAKKLUS?

 • VEILIG WERKEN VINDEN WIJ BELANGRIJK >

  Beleidsverklaring

  Door de directie van Derksen schoonmaak is een beleidsverklaring met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu opgesteld. Het beleid van veiligheidsbeheersing is gericht op borging van activiteiten welke leiden tot de vermindering van het risico tot schade aan personen, materieel of milieu.

   

  Arbo

  Alle aan Derksen schoonmaak opgedragen werkzaamheden (inclusief de afroepwerkzaamheden) worden uitgevoerd in overeenstemming met de doelen en maatregelen uit het Arbo Convenant Schoonmaak- en glazenwassersbranche. Zo heeft Derksen schoonmaak een manager 'kwaliteit' aangesteld als ARBO-coördinator en wordt Derksen schoonmaak geadviseerd en gecontroleerd door een extern adviesbureau.

   

  Risico inventarisatie en -evaluatie

  Derksen schoonmaak vindt het belangrijk dat er een risico inventarisatie en –evaluatie uitgevoerd wordt wanneer zich een nieuwe werksituatie voordoet.

   

  Instructie nieuw personeel

  Door instructie wordt iedere medewerker binnen Derksen schoonmaak op de hoogte gebracht van de VGM aspecten.

   

  VGWM Opleidingen

  Bij Derksen schoonmaak zijn de leidinggevende in het bezit van het diploma ‘VOL-VCA’. De uitvoerende medewerk(st)ers worden gestimuleerd om cursussen op het vakgebied te volgen en een cursus basis veiligheid te volgen. Hierdoor wordt een goede integratie van de veiligheidsgedachte gewaarborgd.

   

  Preventief ziekteverzuim

  Het Arbo beleid is erop gericht een preventief ziektebeleid te ontwikkelen teneinde het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Derksen Schoonmaak heeft een verzuimcoördinator die zorgt voor preventie van het verzuim en de begeleiding van medewerkers bij het terugkomen na een periode van ziekte.